Obchodní podmínky

 

Ceny jsou včetně DPH.

Při odběru přepravní službou GLS účtujeme přepravné a balné dle ceníku přepravného.

Veterinářům poskytujeme slevu 10%. ( při registraci je nutné vyplňit KVL) 

Při odběru nad 10 000,- Kč sleva 6%

Slevy se sčítají!!!

 

Obchodní podmínky:

Firma FRANCES s.r.o., divize eHorse garantuje výměnu zboží nebo navrácení peněz dle následujících interních ustanovení firmy.

Obecná ustanovení 

1. Nabízené zboží si můžete zakoupit na adrese provozovny společnosti FRANCES s.r.o.  Na košince 3\106  nebo v internetovém obchodě na stránkách www.ehorse.cz. 

2. Každá položka nabídky je popsána katalogovým číslem a názvem. U každého zboží je dále uvedena cena v Kč zahrnující veškeré poplatky s výjimkou nákladů na dodání do místa předání. 

3. Uvedené texty v prodejním katalogu mají pouze informativní charakter. Údaje obsažené v katalogu nelze považovat za závaznou obchodní nabídku. Podrobná a přesná pravidla použití zakoupeného zboží jsou vždy uvedena výrobcem na samotném výrobku. 

4. Společnost FRANCES s.r.o., divize eHorse, garantuje výměnu zboží nebo navrácení peněz dle obecných právních podmínek a interních ustanovení firmy.

5. Společnost FRANCES s.r.o., divize eHorse, si vyhrazuje právo na chybu či omyl při vyobrazení výrobku, popisu výrobku či údaji o ceně zboží.

Garance výměny 

 

1. V případě, že se nemůžete dostavit s vyměňovaným zbožím do prodejny v uvedené lhůtě, prosíme o zaslání písemné, faxové nebo e-mailové zprávy na adresu firmy s kopií faktury/paragonu a uvedením požadované výměny.

2. K výměně či navrácení zboží je třeba předložit doklad o prodeji (paragon, faktura nebo dodací list) a zboží v původním stavu, tj. neznečištěné, nepoškozené, v originálním obalu se všemi příslušnými visačkami.

3. Z výměny či vrácení zboží jsou vyloučeny knihy, kalendáře, časopisy, elektronické nosiče, krmiva, krmné přísady, bezpečnostní helmy, bezpečnostní vesty, kosmetika pro koně, chemické prostředky v péči o materiály, zboží vyráběné či dodávané na zakázku a zboží prodávané v rámci doprodeje nebo zlevnění.

4. Zboží zakoupené v internetovém obchodě, kamenné prodejně či na závodech máte právo bez udání důvodu vrátit do 14-ti dnů od nákupu či obdržení zásilky. Zboží zasílané na reklamaci nebo vrácené zboží formou dobírky nebude převzato.  

5. V souladu s ustanovením § 53 odst. 10 Občanského zákoníku vám peníze budou zaslány zpět bankovním převodem nebo složenkou nejpozději do 30-ti dnů ode dne přijetí vrácené zásilky. V případě osobního vrácení na prodejně budou peníze vyplaceny ihned.
 
Rezervace zboží

1. Vybrané zboží je možné rezervovat po dobu 5 pracovních dnů. 

2. Rezervovat nelze zboží v likvidaci nebo ve slevě. 

3. Rezervace nad 5 pracovních dnů jsou možné pouze proti nevratné záloze ve výši 10% z prodejní ceny zboží.
 
Platební a přepravní podmínky

 

1. Zboží dodáváme proti zaplacení v hotovosti či na dobírku. 

2. Odběr na fakturu je možný pouze v individuálních případech po předchozí domluvě s odpovědným zástupcem prodávajícího.

3. Zboží dodávané mimo Českou republiku - bezhotovostní platba převodem na základě vystavného zálohového listu. Zboží nelze zasat na dobírku.

4. Zboží posíláme prostřednictvím GLS. Při odběru zboží na dobírku bude k ceně zboží připočteno přepravné včetně nákladů na dobírkovné dle ceníku přepravní služby GLS. Cena přepravného, v případě objednávky mimo Českou republiku, je kalkulována individuálně na základě finálního rozměru a váhy odesílaného balíku. 

5. V případě celkové hodnoty 1 balíku nad 20000 Kč bez DPH, po odečtení všech zákaznických slev, v rámci ČR, nebudou účtovány poplatky za přepravu a dobírku. V případě nadrozměrného balíku a balíku s nadváhou si společnost FRANCES s.r.o., divize eHorse, vyhrazuje právo na individuální navýšení přepravného dle skutečnosti.

6. Objednané zboží odesíláme dle jeho dostupnosti a provozních možností v co nejkratší době, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky. V případě, že objednaní zboží není na skladě a není jej možno v uvedené lhůtě odeslat, je zákazník o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informován. 

Cenová garance

 

1. Vyhrazujeme si právo jednostranné změny prodejních cen v závislosti na vývoji kurzu Kč k volně směnitelným měnám, změnám cen dodavatelů a vývoje tuzemské ekonomiky.

2. Ceny uvedené v našem ceníku jsou orientační a mohou se v závislosti na podmínkách vedených v bodě 1 tohoto odstavce měnit. 

3. Veškeré zboží dodávané firmou FRANCES s.r.o., divize eHorse, zůstává jejím majetkem až do úplného zaplacení kupní ceny odběratelem.

Odpovědnost za vady a reklamace

 

1. Společnost FRANCES s.r.o., divize eHorse jakožto prodávající odpovídá za vady prodané věci dle § 619 a násl. Občanského zákoníku. Práva z odpovědnosti za vady je nutno uplatnit přímo u prodávajícího. 

2. Záruční doba je 24 měsíců, není-li na výrobku uvedeno jinak, vyjma prodeje krmiv, kde záruční doba činí tři týdny.  

3. Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo uplatnil, jakož i o provedení opravy a o době jejího trvání. 

4. Odpovědnost za vady nelze uplatnit:

- Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. 

- Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby mohla být věc řádně užívána, jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo právo od smlouvy odstoupit. 

- Reklamační řízení probíhá dle ustanovení  § 619 a násl. Občanského zákoníku. 

- Reklamované zboží je možné zasílat poštou, nikoliv však na dobírku.

 

 

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 

Ochrana osobních údajů

 

1. Zákazník registrací v internetovém obchodě či věrnostním programu společnosti FRANCES s.r.o. potvrzuje, že dobrovolně poskytuje své přesné a pravdivé osobní údaje a souhlasí s tím, aby byly zpracovány a použity pro nabízení obchodu a služeb, marketingové účely, a dále za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou (tj. do odvolání) v rámci činnosti společnosti FRANCES s.r.o. Zároveň bere na vědomí, že má právo přístupu k osobním údajům a další práva dle § 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb. a že může svůj souhlas kdykoli písemně odvolat odesláním oznámení na adresu provozovny společnosti FRANCES s.r.o., divize eHorse, Na Košince 3/106, 180 00 Praha 8 Libeň.

2. Společnost FRANCES s.r.o., divize eHorse se zavazuje, že získané údaje nebude poskytovat třetím osobám. 

3. Společnost FRANCES s.r.o., divize eHorse ručí za bezpečnost údajů v informačním systému, ve smyslu uvedeného zákona. 


 

Závěrečná ustanovení

 

1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi společností FRANCES s.r.o. a zákazníkem.

2. Společnost FRANCES s.r.o., divize eHorse si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Nové podmínky zveřejní  na internetových stránkách www.ehorse.cz i ve své provozovně nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

 

 

                                                               Za FRANCES s.r.o., divize eHorse  Ing. František Hrubý 

Vytvořilo FX Design Studio & Gruny Design
Adam Thielen Womens Jersey